צוות המרפאה

צוות המרפאה מחוייבת לעמוד בסטנדרטים של הצהרת האיכות של המרפאה בכפוף לתקן ISO 9001:2008 ותקן ה GCP

במרפאותינו מקבלים את כל מבוטחי הקופות